Benkei et Yoshitsune

Benkei en train de réparer la chaussure de Yoshitsune Benkeitaking care of Yoshitsune geta